Башкы бет>> Байланыштар>> Электрондук кабылдама

Электрондук кабылдама

Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министирлиги тарабынан электрондук кабылдамасы түзүлгөн. Бул жерде ар бир жаран өзүнүн маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министирлигине кайрылуу жөнөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар.

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» 2007-жылдын 4-майындагы №67 Мыйзамынын 6-беренесинин 2-пунктуна ылайык, арыз ээси электрондук кайрылуусунда милдеттүү  түрдө өзүнүн аты-жөнүн, байланыш телефонун (үйүнүн,уюлдук же жумушчу), жашаган жеринин дарегин көрсөтөт (бул дарекке электрондук кайрылууну карап чыгуунун натыйжасында жазуу түрүндө жооп жиберилет)

Арыз ээси өзүнүн электрондук кайрылуусунда арызынын мазмунун жана далилдерин баяндоосу керек (зарыл болсо болгон документтердин көчүрмөлөрү тиркелиши керек ).

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамына «Өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» 2013-жылдын 15 июлундагы Кыргыз Республикасынын № 144 Мыйзамынын 7-беренесине ылайык, мамлекеттик орган төмөнкүдөй электрондук кайрылууларды карабай коюуга укуктуу:

  • ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү;
  • учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандарды;
  • арыз ээсинин аты-жөнү, байланыш телефону (үйүнүн, уюлдук же жумушчу),жашаган жеринин дареги көрсөтүлбөгөн (электрондук кайрылууну карап чыгуунун натыйжасында жазуу түрүндө жооп жибериле турган дарек)

Кайрылуу жазуу

Көңүл бургула! Баардык талаалар милдеттүү  түрдө толтурулушу керек!  Өзүңүздүн реалдуу электрондук почтаңыздын дарегин сөзсүз көрсөтүңүз. Ошол дарек боюнча сиз кайрылууңуздун статусу жөнүндө билдирүүлөрдү алып турасыз.

Урматтуу колдонуучулар – каттын көчүрмөсүн төмөнкү маалымдаректтер менен  minenergopromkg@gmail.com электрондук почтасына жөнөтүңүздөр